Política del Centre

vista

La Missió de la Residència Geriàtrica Sant Domènec és aconseguir el benestar integral (físic, psíquic, social i espiritual del resident, respectant, defenent i protegint els seus drets, la seva intimitat i privacitat.La Visió de la nostra organització és la d’ésser un centre de referència a Catalunya.

Els nostres Valors són:

 • Atendre a la tercera edat i ajudar-la en la seva promoció humana, així com en el seu desenvolupament integral.
 • Donar acollida i casa, amb un clima adequat de convivència, a persones majors.
 • Canalitzar les iniciatives i suggeriments dels residents, per obtenir una major eficàcia i servei de la Residència.
 • Tenir un bon equip assistencial i fomentar la formació, la sensibilització i motivació del personal.
 • L’ús de la tecnologia i instal·lacions adequades i condicionades als residents.
 • El compliment de les normes ètiques de la nostra professió.
 • La implantació de la millora continua per a aconseguir la eficàcia del sistema de gestió de la qualitat.
 • Compromís de satisfer tots els requeriments dels nostres residents i els relatius al servei i a l’acompliment dels requisits legals i reglamentaris.
 • Millorar el nivell de satisfacció.
 • Promoure, d’acord amb els suggeriments de la Direcció, totes aquelles activitats que enforteixin els vincles entre els residents i la comunitat.
 • Compromís amb la sostenibilitat i el medi ambient.